Löpande serviceintervaller

Växtinredarnas grundidé är att i nära samarbete med beställare och entreprenör, anpassa installationen till lokalens naturliga förutsättningar. Med utgångspunkten från beställarens faktiska behov, görs en grundlig analys av ljusinsläpp, väderstreck, ventilation etc. Dessa fakta är underlag för projektering, idéer, skisser och utformning med mera. En grönskande inomhusmiljö, rätt designad, är en personalvårdande investering för lång tid framöver.

Vi kan bistå med underhåll, rengöring, reparationer, användarbesiktning och mycket mer. Serviceintervallerna anpassas efter era behov och syftar till att spara tid och energi som ni kan använda till er egen verksamhet.

Kontakta oss