Vinterträdgård

Vore det inte underbart att få njuta av lite värme och förlänga sommarkänslan även på vintern. Växtinredarnas grundidé är att i nära samarbete med beställare och entreprenör anpassa installationen till vinterträdgårdens naturliga förutsättningar.

Med utgångspunkten från beställarens faktiska behov görs en grundlig analys av ljusinsläpp, väderstreck, ventilation etc. Dessa fakta är underlag för projektering, idéer, skisser och utformning med mera. En grönskande inomhusmiljö, rätt designad är en personalvårdande investering för lång tid framöver.

Växtinredarna direktimporterar från bl.a. odlare i Danmark, Belgien, Holland, Spanien, Portugal och har egen produktion av kärl och planteringsytor. Ni som kund kan skissa egen design av växtformen och planteringsytan så skall vi försöka förverkliga era tankar.

Växtinredarna håller på att bygga upp en uthyrnings sida där ni kan hyra produkter för event mässor 

Lansering Augusti 2023

www.renta24.se

Vinterträdgård

Vore det inte underbart att få njuta av lite värme och förlänga sommarkänslan även på vintern. Växtinredarnas grundidé är att i nära samarbete med beställare och entreprenör, anpassa installationen till vinterträdgårdens naturliga förutsättningar.

Med utgångspunkten från beställarens faktiska behov, görs en grundlig analys av ljusinsläpp, väderstreck, ventilation etc. Dessa fakta är underlag för projektering, idéer, skisser och utformning med mera. En grönskande inomhusmiljö, rätt designad, är en personalvårdande investering för lång tid framöver.

Växtinredarna direktimporterar från bl.a. odlare i Danmark, Belgien, Holland, Spanien, Portugal och har egen produktion av kärl och planteringsytor. Ni som kund kan skissa egen design av växtformen och planteringsytan så skall vi försöka förverkliga era tankar.

Vår gröna filosofi

Växtinredarna har nogsamt följt de forskningsrön som vetenskapen kommit fram till angående människors påverkan av naturen, dvs växternas ”läkande kraft”. Vi arbetar ambitiöst på att omsätta de resultat man kommit fram till i vår verksamhet. Erfarenhet, kunskap, kvalitet och service är de honnörsord vi bär med oss i formgivningen av våra gröna landskap plus ett urval av ”nyttiga växter” garanterar ren hälsosam miljö, en trivsam och inspirerande ”oas” på arbetsplatsen. ”Ta in naturen i huset” – det tema vi arbetar efter har rönt stor uppskattning hos våra uppdragsgivare.

Webbutik