Specialanpassade möbler för växtinredning

Vi specialanpassar och bygger unika möbler som till exempel byggs in i en växtvägg, sittplatser runt en större friliggande plantering. All byggnation är utfört lokalt och professionellt med en hög finnish.

webbutik