Ljus- och bulleranalys

Växtinredarna gör en ljus- och bulleranalys av arbetsplatsen. Vem vet bäst hur organisationen och arbetssättet fungerar om inte företagets medarbetare och ledning?

Små förändringar kan göra stor skillnad. En bra ljudmiljö ger kontorsarbetare förbättrad hälsa, ökad produktivitet och ökat välbefinnande

Undersökningar visar att det genomsnittliga produktionsbortfallet för en medarbetare som upplever arbetsmiljöproblem kan motsvara upp till 12–16 timmars bortfall varje vecka.

Uthyrning och service

Miljön – dagens debattämne

”Kunskapens rot är bitter, men frukterna söta” är ett gammalt latinskt ordspråk som är lika relevant idag.

Det krävs lång erfarenhet och kunskap för att hitta ett system för inomhus plantering eftersom växters naturliga miljö är utomhus i det vilda.

För att få systemet skall fungera bra måste det anpassas till den befintliga miljön.

  • Hänsyn måste tas till rumsligheten, ljusinsläpp och det kompletterande ljus som krävs.
  • Jordtyper och mikroorganismer behöver väljas för att växterna skall trivas och växa optimalt.

Växtinredarnas gröna filosofi

Service

Det är de gröna växternas som skapar en fräsch och hälsosam miljö. Vår roll är att hjälpa dem på traven med omsorg och service. Detta samarbete kräver kunskap och lång erfarenhet. Vår metod är frukten av modern teknik i kombination med en långvarig tradition inom växtodlingens historia.

Sedan tusentals år tillbaka har man vetat att där växter trivs, trivs även människan. I själva servicebegreppet ingår också ett flexibelt tänkande. Omtankessyndromet och givetvis den naturliga skötseln och omsorgen.

En perfekt och fungerande service är A och O. Vår handplockade personal och medarbetare är också utvalda just för att de besitter egenskapen ”gröna fingrar”.

Både andligt och bildligt talat.

Kvalitet
Hur definierar vi ordet kvalitet?

Engelsmännen har ett suveränt uttryck ”A long lasting beauty”. Lite svårt att översätta men en definition kunde vara: Fördjupad skönhet med åren.

Varje enskild växt har sin individuella egenskap och här krävs en omsorgsfull utplockning för att få en harmoni både mellan växter och integrationen i den övriga miljön.

Det man inte pratar om/tänker på
Teknik / Under mark

För att växterna ska få så bra förutsättningar som möjligt har vi på Växtinredarna tagit fram vår egen jord som bland annat har rotförbättring. Just för att växterna ska få det så bra som möjligt i sin nya miljö och frodas.

Vi tillämpar ett balanserat system där hänsyn tas till växternas behov av ljuskällor och ljusstyrka. Valet av jord och mikroorganismer är en annan viktig aspekt för att erhålla en fullvärdig reningsprocess.

Kontakta oss