UPPHANDLING
& PROJEKTERING

Växtinredarnas grundidé är att i nära samarbete med beställare och entreprenör anpassa inredningen och installationen till lokalens naturliga förutsättningar. Med utgångspunkt från de faktiska behoven görs en grundlig analys av ljusinsläpp, väderstreck, ventilation, akustik etc.

Resultaten utgör därefter underlag för projektering, idéer, skisser och utformning med mera. En grönskande inomhusmiljö, rätt designad, är en personalvårdande investering för lång tid framöver.

Förutom grönskande lokaler kan vi även erbjuda att utforma, ta fram idéer, inredningskoncept samt ta fram förslag på planlösning för bästa möjliga arbetsklimat och inomhusmiljö. En komplett helhetslösning som går i samklang ökar harmonin, trivseln och välbefinnandet

Vi hjälper dig med att förverkliga dina tankar om ett hållbart och en trivsam atmosfär inom given budget och tidplan. Vi har löpande kontakt under projektets gång för avstämningar kring leveranser, logistik med mera.

Kontakta oss